22nd December 2017

magento.mshost.dk Defekt harddisk på hoveserver

Da der skal skiftes en harddisk på en hovedserver, kan der være sporadiske udfald i løbet af i dag. EDIT: Disken er nu udskiftet - der kan være issues med performance de næste 6 timer da data skal kopieres til den nye disk.