12th October 2017

magento.mshost.dk Defekt harddisk på vores Magento-server

Da vi har en defekt harddisk på vores server, vil sites på den virke langsomme. Vi arbejder på at få den udskiftet.

EDIT: Fixed - det tager ca. 12 timer før serveren er oppe i fuld hastighed igen.